ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 326 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ซ่อมรถยนต์ รถกระบะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน

ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ( รถยนต์ 10 ล้อ เทลเลอร์ ) และเครื่งอยนต์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งทำแผนการซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อู่พุทธมณฑล สาย 2 (อยู่ในปั๊ม NGV)

ซ่อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง, เบรค, ครัช, เช็คระยะ, เติมน้ำยาแอร์, ไดนาโม, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์ รถยนต์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัดอ.พล

- ซ่อมแซมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงาน -สรุปผลการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงานที่กำหนด

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

- รับคำสั่งจากหัวหน้า นำไปปฏิบัิติอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ - รับข้อมูลจากหัวหน้า ในเรื่อง SCHEDULE และ Process การพิมพ์ และ SAMPLE PART - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้ - ควบคุมไวร์คัทให้ On Spec อยู่ในกรอบเวลาที่ SCHEDULE กำหนด - จัดทำบันทึกรายงานการไวร์คัีท ประจำวัน

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี คลอง11 รังสิต-นครนายก

งานช่างทั่วไป เชื่อม กลึง ประกอบชิ้นงาน ถอดชิ้นงาน ออกงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่างวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 20,000-25,000 บาท +เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ : รำยละเอียดงำนแบบย่อ วิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์และประสานงานกับแผนกอื่นๆท…

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาด้านบริการ (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 17,000-25,000 บาท + เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ : ต้อนรับลูกค้ำ และรับงำนซ่อม • พูดคุยกับลูกค้าว่าตำแหน่งใดบ้างที่ต้องซ่อม และไปลอ…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไทย

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบารุง (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 10,000-13,000 บาท + เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุงรักษา หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 งานซ่อมบารุงรักษา • ปฏิบัติงานบ…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมระบบรถยนต์ (ศูนย์บริการเบนซ์) อัตราที่รับ : หลายอัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : ช่างเทคนิค/ช่างอิเล็คทรอนิค/ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท เงินเดือน(บาท) : 17,000-20,000 บาท +เบี้ยขยัน + ส่วนแบ่งช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 งำนวิเครำะห์ • สามารถวิเคราะห์ปัญหาของรถที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างลุล่…