ประเภทงาน

แสดง 311- 317 จาก 317 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขา : เจริญนคร เพชรเกษม จรัญสนิทวงศ์ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ สะพานสูง รามอินทรา

บริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ภายในศูนย์บริการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ดูแลและวางระบบงานในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส ลม ความเย็น และอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฎิบัติงานที่โรงงานบางปู

- - -