ประเภทงาน

แสดง 251- 260 จาก 325 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ซ่อม/ประกอบ รถยนต์ ตั้งแต่ 4 - 18 ล้อ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ - PLC - Boiler - เครื่องยนต์รถ - ไฟฟ้าอาคาร - ระบบทำความเย็น - อุปกรณ์ครัวขนาดใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ (เป็นส่วนใหญ่) และต่างจังหวัด

ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องทำความสะอาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รับเครื่องมือสอบเทียบ / ปรับเทียบจากพนักงานรับ-ส่งเครื่องมือ ดำเนินการสอบเทียบ / ปรับเทียบ เครื่องมือลูกค้าตามขั้นตอน ดูแลรักษา เครื่องมือสอบเทียบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำรายงาน แจ้งผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาในงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-