ประเภทงาน

แสดง 121- 130 จาก 325 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1006/11-13ถนนเพชรเกษม

พิมพ์-ตัดถุงพลาสติถ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ต้องการช่างกลึง 2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม 1 ตำแหน่ง ช่างมิลลิ่ง 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท

ตั้งโปรแกรมเครื่อง CNC ตามแบบ และนำชิ้นงานขึ้นเครื่อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี

งานติดตั้ง เดินท่อลม ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง บริการซ่อม

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

ผลิต และ ซ่อม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง ,ราชบุรี และตามโรงงานต่างๆ

รับซ่อมเครื่องจักรโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง ,ราชบุรี และตามโรงงานต่างๆ

รับซ่อมเครื่องจักรตามโรงงานต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 , พระราม 4

1.คิดค่าแรงในการทำงานของช่างจาก Job ที่ช่างทำงานเสร็จตามกำหนด KSD 2.ตรวจสอบและแนะนำวิธีการเขียน Job ที่ถูกต้องให้แก่ช่าง 3.ลงบันทึกและตรวจสอบเวลาการทำงานของช่างให้สอดคล้องกับเวลาทำงานจริง 4.เก็บ Record การทำงานของช่างในแต่ละวัน 5.ลงวันทึกงานตีกลับต่อ Workshop Supervisor เพื่อทำรายงานส่งให้ผู้จัดการศูนย์ทราบ 6.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

1.รับใบแจ้งซ่อม และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนด 2.วางแผนการจ่ายงานให้กับช่างให้เหมาะสมกับความสามารถ พร้อมกับบันทึกลงใน Workshop control sheet 3.จ่ายงาน บันทึกเวลา การทำงานช่าง 4.บันทึกสถานะและความเปลี่ยนแปลงของ Job 5.ติดตามประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถซ่อมได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว ,พระราม 3 , พระราม 4 ,เอกมัย ,

1.ให้คำแนะนำ ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน "การให้คำแนะนำที่รถลูกค้า" แก่ลูกค้า ณ บริเวณที่กำหนด ทำการวิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถ 2.จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถเป็นอย่างถูกต้อง 3.ตรวจสอบอะไหล่ว่ามีหรือไม่ ก่อนดำเนินการสั่งซ่อม 4.จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ 5.วางแผนกำหนดลำดับที่ใช้ในการนัดเข้าซ่อม 6.…