ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 320 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Century Park Hotel

ซ่อมบำรุงระบบต่างๆภายในโรงแรม

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบภายในอาคารและภายนอกอาคาร -สามารถตรวจและซ่อมเบื้องต้นได้ดี -สามารถประเมินราคาก่อนการซ่อมได้ -ประสานงานกับ supplier ที่เข้ามาซ่อมงานและตรวจสอบ supplier -สนับสนุนงานต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน

1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่ใช้ในการผลิต ในด้านไฟฟ้า หรือ เครืองกล ตามแผนการซ่อมบำรุงที่กำหนด 2. ทำรายงานการซ่อมบำรุงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

- ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ตามระเบียบกรมการขนส่ง - ให้คำแนะนำ การซ่อมหากไม่ผ่านการตรวจ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

- ให้บริการลูกค้าหลังการขาย - ดูแลเครื่องรถยนต์ และอาการต่าง ๆ ที่ลูกค้าแจ้ง - เปลี่ยนอะไหล่ ตามใบเปิดงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท วัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดูแลเกี่ยวกับการประกอบและติดตั้งชุดแต่งรถ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนนทบุรี

1.งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 2.งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์ 3.การตรวจเช็คเครื่องยนต์ 4.อื่น ๆ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามคำแหง 68

ซ่อมบำรุง ตรวจสภาพเครื่องจักร ปรับปรุงซ่อมแซม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

รับสมัครช่างฝีมือ (อ็อก/เชื่อม/รีด ฯ) สำหรับโรงงานผลิตและจำหน่ายระบบการจัดเก็บสินค้า เช่น ชั้นเก็บสินค้าในโกดัง เงินเดือน ประกันสังคม โบนัสประจำปี มีที่พักอาศัยพร้อมนำไฟฟรี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และ หน้างาน ตจว.

ควบคุมประสานงาน , ดูแลติดตั้งและส่งงาน