ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 461 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 10 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติพลคลินิค สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 115

1. จัดเก็บและการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า 3. บรรจุครีมยาลงบรรจุภัณฑ์ 4. ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

RESPONSIBILITIES : •Develop ERP Microsoft Dynamics Navision system and Assist ERP Implementation based on technical specifications “ - Unit testing of software changes to ensure correct function - Assist in the testing and debugging of application software; - Develop and continually improve software systems development lifecycle methodologies and processes utilizing best practice industry st…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- มีประสบการณ์การในการประกอบแม่พิมพ์เครื่องฉีด โดยตรง - ควบคุมและดูแลการทำงานของเครื่งจักรที่ใช้ในการผลิต - บริหารจัดการอะไหล่ของแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด - ช่วยเหลือวิศวกร - ทำการบันทึกและตรวจสอบประวัติของเครื่องมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- Review and verify all design specifications for accuracy and feasibility and issued all document that related to tooling fabrication / modification and repairing - Tool design, Product design, manufacture, modify or repair tools to customer requirements - Evaluation of drawing design and specification and submit changes where necessary - To ensure Tool Shop practice is in accordance with des…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform)เป่าขวดน้ำ(PPT,PP,PE)ให้ได้ตามแผน 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล็องกับนโยบายของบริษัท 4.ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบที่แข่งขันได้ 5.ดูแลและควบคุมการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 6.นำเสนอพร้อมรายงานสรุป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ควบคุมดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET,PP,PE,Prefrom และฝา ให้เป็นไปตาม Spec 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนผลิต และก่อนส่งมอบ 3.บริหารจัดการทีมงาน ควบคุมคุณภาพในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ดูแลระบบอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

งานด้านธุรการบุคคล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ13บี

ผลิตกาวอุตสาหกรรม ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ13บี

ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนออกจากโรงงาน