ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 464 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ถนนนวมินทร์ ใกล้ตลาดอินทรารักษ์

วิเคราะห์วัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป ยาสำเร็จรูป

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจและทดสอบ พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ทำการผลิตกล่องกระดาษ ไส้กล่อง ตามมาตรฐานและคำแนะนำการผลิต - ทำงานตามวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ควบคุมและประสานงานในไลน์การผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

รับผิดชอบผลิตสินค้า ยางรถยนต์ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนดในแต่ละวัน

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน พระราม2

ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด รักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

- ผลิตสินค้าตามใบสั่งงาน - จัดสินค้าตามใบสั่งซื้อ - ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์พร้อมส่ง - ตรวจสอบ-ตรวจนับจำนวนสินค้าอีกครั้งก่อนปิดกล่อง แพ็คสินค้าลงกล่อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 198 หมู่ 7 ต.ศิลา เมืองขอนแก่น

ผู้ช่วยช่างฝ่ายผลิต ช่วยงานไม้ งานเหล็ก งานสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 15 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองใหม่บางพลีพัฒนา (วัดลาดหวาย)

พนักงานโกดังสินค้า ทำงานเป็นกะ อาทิตย์ละ 6 วัน สวัสดิการดี มีโอที สามารถเดินทางมาทำงานที่นิคมเมืองใหม่บางพลีได้ เพศหญิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทแอดวานซ์ เมทัล จำกัด 32/1 หมู่ 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด

1.จัดทำรายงานบันทึกประจำวัน 2.จัดแผน MP และ Preventive maintenance เครื่องจักร 3.จัดทำรายงานประจำเดือน (KPI) 4.ผลักดันใจเครื่่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Productivity) 5.ทำการซ่อมเครื่องตามใบแจ้งซ่อมเครื่อง 6.สามารถเข้าใจวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น