ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 478 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี

1. ทดสอบหาค่าต่างๆของผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกผล 2. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในห้องปฏิบัติการ 4. ตรวจสอบ / ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานคลังสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานการผลิต 2.ทำงานในหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 3.ทำงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง

QC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการเช็คคุณภาพของสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ทำงานในไลน์ผลิต สามารถยกน้ำท้ายไลน์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท / โรงงาน ทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงประจำปีในสายการผลิต 3. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแลงานซ่อมบำรุงกรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหาย 5. ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ซอยวัดโบสถ์)

1.แกะฉลากจากขวดพลาสติก เช่น ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำอัดลม ขวดนม 2.ค่าแรงคิดตามน้ำหนัก 100กก.แรกให้ 1.50บาท/กก. กิโลที่ 101 ขึ้นไปให้ 1.75บาท/กก. 3.แกะได้น้ำหนักถึง 100กก.เบิกเงินได้ทันที 4.เวลาทำงาน 08.00-17.00น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หนองแขม

- ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต - ดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบชิ้นงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หน่วยงานถัดไป

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบและบันทึกผลการปฎิบัติงานประจำวัน