ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 455 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 198 หมู่ 7 ต.ศิลา เมืองขอนแก่น

ผู้ช่วยช่างฝ่ายผลิต ช่วยงานไม้ งานเหล็ก งานสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 15 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองใหม่บางพลีพัฒนา (วัดลาดหวาย)

พนักงานโกดังสินค้า ทำงานเป็นกะ อาทิตย์ละ 6 วัน สวัสดิการดี มีโอที สามารถเดินทางมาทำงานที่นิคมเมืองใหม่บางพลีได้ เพศหญิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทแอดวานซ์ เมทัล จำกัด 32/1 หมู่ 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด

1.จัดทำรายงานบันทึกประจำวัน 2.จัดแผน MP และ Preventive maintenance เครื่องจักร 3.จัดทำรายงานประจำเดือน (KPI) 4.ผลักดันใจเครื่่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Productivity) 5.ทำการซ่อมเครื่องตามใบแจ้งซ่อมเครื่อง 6.สามารถเข้าใจวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทแอดวานซ์ เมทัล จำกัด 32/1 หมู่ 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด

1.มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักร (Stamping Machine ) 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงาน 4.รวบรวมทำเอกสาร Monthly report (KPI) 5.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานเบื้องต้นได้ 6.ควบคุม Spec และมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตาม Working instruction และ Parameter ที่กำหนดไว้

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 10 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติพลคลินิค สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 115

1. จัดเก็บและการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า 3. บรรจุครีมยาลงบรรจุภัณฑ์ 4. ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

RESPONSIBILITIES : •Develop ERP Microsoft Dynamics Navision system and Assist ERP Implementation based on technical specifications “ - Unit testing of software changes to ensure correct function - Assist in the testing and debugging of application software; - Develop and continually improve software systems development lifecycle methodologies and processes utilizing best practice industry st…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- มีประสบการณ์การในการประกอบแม่พิมพ์เครื่องฉีด โดยตรง - ควบคุมและดูแลการทำงานของเครื่งจักรที่ใช้ในการผลิต - บริหารจัดการอะไหล่ของแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด - ช่วยเหลือวิศวกร - ทำการบันทึกและตรวจสอบประวัติของเครื่องมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

- Review and verify all design specifications for accuracy and feasibility and issued all document that related to tooling fabrication / modification and repairing - Tool design, Product design, manufacture, modify or repair tools to customer requirements - Evaluation of drawing design and specification and submit changes where necessary - To ensure Tool Shop practice is in accordance with des…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform)เป่าขวดน้ำ(PPT,PP,PE)ให้ได้ตามแผน 2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล็องกับนโยบายของบริษัท 4.ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบที่แข่งขันได้ 5.ดูแลและควบคุมการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 6.นำเสนอพร้อมรายงานสรุป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1.ควบคุมดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET,PP,PE,Prefrom และฝา ให้เป็นไปตาม Spec 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนผลิต และก่อนส่งมอบ 3.บริหารจัดการทีมงาน ควบคุมคุณภาพในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท