ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 464 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.คิง เฟรช ฟาร์ม (สมุครสาคร)

ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ วางแผนการผลิต ควบคุม กระบวรการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด

1.ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวนและคุณภาพในการผลิต 2.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและเครื่องมือในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อย 3.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวทางที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำหนด 2. ทำการทดลองและทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. จัดทำเอกสารระบบ GMP/ HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสมุทรสาคร

1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ในการดูแล ควบคุม การผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. แก้ปัญหางานที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 3. จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆที่ทางบริษัทฯจัดทำขึ้น 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 24 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 198 หมู่ที่ 7 ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

งานประจำ ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปภายในโรงงานและ/หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี

1. ทดสอบหาค่าต่างๆของผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกผล 2. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในห้องปฏิบัติการ 4. ตรวจสอบ / ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานคลังสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานการผลิต 2.ทำงานในหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 3.ทำงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง

QC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพรชเกษม 124 อ้อมน้อย

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการเช็คคุณภาพของสินค้า