ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 461 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- กำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท / โรงงาน ทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุงประจำปีในสายการผลิต 3. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแลงานซ่อมบำรุงกรณีเครื่องจักรชำรุดเสียหาย 5. ออกแบบและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ซอยวัดโบสถ์)

1.แกะฉลากจากขวดพลาสติก เช่น ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำอัดลม ขวดนม 2.ค่าแรงคิดตามน้ำหนัก 100กก.แรกให้ 1.50บาท/กก. กิโลที่ 101 ขึ้นไปให้ 1.75บาท/กก. 3.แกะได้น้ำหนักถึง 100กก.เบิกเงินได้ทันที 4.เวลาทำงาน 08.00-17.00น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หนองแขม

- ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต - ดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบชิ้นงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หน่วยงานถัดไป

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบและบันทึกผลการปฎิบัติงานประจำวัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ทำงานเข้ากะได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ขับรถส่งของ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ควบคุมดูแลแม่พิมพ์และการบำรุงรักษาเเม่พิมพ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพของชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน รวมทั้งการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด 24/61 ซอยพหลโยธิน 56 แยก 4 (งอกเงย) ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

- ผลิต และ ควบคุมคุณภาพงาน ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ถนนนวมินทร์ ใกล้ตลาดอินทรารักษ์

วิเคราะห์วัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป ยาสำเร็จรูป