ประเภทงาน

แสดง 441- 450 จาก 455 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบคุณภาพ สินค้า ทำรายงานประจำวัน

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย4

ปฏิบัติงานในโรงงาน (ถังหมัก) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ (ถังหมัก) ในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฯ

วางแผนการผลิต บริหาร พัฒนาและดูแลการผลิต บริหารระบบ ISO 9001 ในงานผลิตให้สอดคล้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฯ

สร้างระบบงาน , ดูแล , บริหารพัฒนาระบบงาน QA . QC เจรจาต่อรองในกรณ๊เกิดปัญหา ตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัทฯ ( นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

บริหารการผลิตทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสระบุรี

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.สมุทรปราการ

- พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

ตรวจสอบการบันทึกผลการตรวจสอบต่างๆ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามอินทรา 39

ผลิตวัตถุดิบและส่วนผสมตามกระบวนการผลิต