ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 478 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

คัดแยกวัตถุดิบ ควบคุมเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร และบรรจุสินค้าพร้อมส่งต่างประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.นางรอง

ขับรถส่งสินค้าตามออเดอร์ลูกค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์และสถานทึ่ใกล้เคียง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/379-380 (มบ.เกาะแก้ววิลล่า ซ.1) ถ.พหลโยธิน54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

ประเภทเสื้อฟอร์มพนักงาน / เสื้อช่าง / เสื้อในสำนักงาน - ควบคุมดูแลแผนกเย็บ ให้คำปรึกษา แนะนำ ทักษะ เทคนิคการเย็บ และสอนวิธีให้กับช่างเย็บ - จัดงานเย็บ ให้กับทีม หรือแต่ละแผนก - ดูแลรายละเอียดของสินค้า ให้ถูกต้องตามแบบงานที่มอบหมาย - ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลและประสานงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้จักรอุตสาหกรรม (จักรคอม / โพ้ง / ลา / กุ้น) - สามารถขึ้นตัวอย่างเป็น…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

- วางแผนงาน ,ตรวจสอบ ,ติดตาม, ควบคุมการผลิตเสาเข็มของพนักงานฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และรายงานทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ตรวจสอบ,วัถุดิบสำหรับการผลิตก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบชิ้นงานทุกครั้งก่อนเริ่มผลิต/เทชิ้นงาน และตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเรืองสายาม อินดัสตรี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ดูแล - จัดการงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั้งหมด งานแรงงานประชาสัมพัธ์ ติดต่อส่วนราชการสำหรับงานด้านแรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทไลท์อัพ ครีเอชั่น จำกัด โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

วางแผนการผลิตภายในแผนก ควบคุมสต็อคภายในแผนก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. จัดทำเอกสาร Specification การตรวจรับ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้ารับจ้างผลิต และควบคุม การตรวจรับ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ควบคุม และจัดการกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการขอผลประจำปีจาก Supplier และการป้องกันแก้ไขจาก Supplier ในกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. ตรวจสอบความปลอมปนในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง ตามวิธีและความถี่ที่กำหนด 5.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR) 3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Int…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ - ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน - ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ - ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา - ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด 3. จัดทำเอก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Site งานของลูกค้า

บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโดยเทคนิคไม่ทำลาย ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ โดยวิธีไม่ทำลาย