ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 449 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดลำพูน

- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentation to production site - Verify that the quality related site activities are in accordance with the applicable codes and standards - Participate in the site internal and external site audits - Co…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

พนักงานรายวันและรายเหมา ทำงานในไลน์ผลิต 8.00 น- 17.00 น. + โอที 2 ชั่วโมงหรือมากกว่า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม -ประสานงานและนัดหมายการประชุมทั้งภายนอกและภายในบริษัท -ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-ควบคุมระบบคุณภาพ ISO, HACCP, GMP, HALAL -ประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต -ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิต -เช็คสต๊อควัตถุดิบ -จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมภายในแพล้น์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ขับรถโม่ขนส่งคอนกรีตไปส่งยังจุดที่ลูกค้าระบุ -ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด และความพร้อมในการทำงาน -ดูและความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในแพล้นท์

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ.ปริมณฑล.

-ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต -ประสานงานให้บริการลูกค้าหน้างาน -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมในแพล้นท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 56 ซ.กาญจนาภิเษก 005 ถ.กาญจนาภิเษก หลักสอง บางแค

บรรจุหีบห่อ และงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 56 ซ.กาญจนาภิเษก 005 ถ.กาญจนาภิเษก หลักสอง บางแค

ขับรถปิคอัพส่งของในเขต กทม. และปริมณฑล