ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 461 รายการ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ณ ที่ตั้งโรงงาน

ขนย้าย/เตรียมวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เป็นผู้ช่วยให้กับช่างควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ณ ที่ตั้งโรงงาน

ดูแลงานซ่อมไฟฟ้าเครื่องจักรหรือที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

-ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม Manualให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมStart upและ Shut down -แจ้งซ่อมและตรวจสอบรับงานซ่อมเมื่ออุปกรณ์โรงไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.17

1. คำนวณ BOM สูตรการผลิต 2. วางแผน material และ stock 3. ออกตั๋วสั่งผลิต 4. รายงานสรุปผลการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 43-45 ถนนลาดพร้าว

ลักษณะงาน: - ช่วยดูแล และควบคุมระบบงานโรงงาน - ประสานงานเรื่องรายละเอียดต่างๆ - ติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของงานการผลิต - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พารากอน-เลเธอร์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านการผลิตในโรงงาน ให้ได้เป้าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล

- งานเกี่ยวกับโรงไม้สับ โดยการแปรรูปจากไม้ท่อนเป็นไม้สับ - ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไม้สับ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล จ.ขอนแก่น

-ปรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้าโดยปฏิบัติตาม ManualหรืProcedure -ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเวลโกรว์

- วางแผนการผลิต - ตรวจสอบงานผลิตต่างๆ - บริหารงานผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 555 หมู่ 7 ถ.ศรีเพ็ญ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ

ผจก.โรงงาน และ ผช.ผจก.โรงงาน