ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 458 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด

ควบคุมการผลิต ประสานงาน วางแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยสะแกงาม 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เชื่อมงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานในเบื้องต้น ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมและตรวจสอบการะบวนการ รวมถึงการควบคุมในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบวางแผนกำหนดทิศทางในการบริหารงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบวางแผนกำหนดทิศทางในการบริหารงาน การควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง การรับเข้า,จัดเก็บ,เบิกจ่าย,จัดหา เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบการควบคุมและปรับตั้งเครื่องจักรการผลิตปั๊มขึ้นรูป รวมถึงการควบคุมในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต มีความรู้ความสามารถในการอ่าน Drawing และเครื่องมือวัดอย่างละเอียดได้ กำหนดทิศทางในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทฯให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย มีบุคลิคการเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ. งามวงศ์วาน 3

ตรวจสอบคุณภาพ QC แผ่น CD

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก. เอ็น ซี เจ ซัพพลาย 69

พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยสวนผัก 32

ทอดแมลงจิ้งหรีด และแมงสะดิ้ง