ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 462 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000

คุมเครื่องจักรในแผนก ตีเชือก/ตีด้าย/มัดด้าย ควบคุมการผลิตสินค้าให้ตรงตามแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล

-ตรวจวัดความชื้นของวัตถุดิบ แกลบ ไม้ท่อน -ตรวจหาสิ่งเจือปนในวัตถุดิบ แกลบ ไม้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.พล

-ดูแลและควบคุมการผลิตไม้สับให้เหมาะสมตรงตามเป้าหมาย -ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไม้สับ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด

การหล่อชิ้นงาน ตัวเรือนเครื่องประดับ ด้วยเครื่องหล่อไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/3 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

วางแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สุขุมพาณิชย์ จำกัด

ควบคุมกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ซี

1.ผลิตสินค้าตามแผนการผลิต 2.จัดส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด

ดูแลคลังสินค้าในโรงคั่วกาแฟ ช่วยผลิตกาแฟคั่ว แพค เพื่อนำส่งลูกค้า ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคั่วกาแฟ ห้องเก็บกาแฟ จัดส่งสินค้า ช่วยขนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดบูธและฝึกอบรมนอกสถานที่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ร่วมนำเสนอแผนงาน และนโยบายด้านคุณภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และนำไปใช้ 2. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 3. ควบคุม ติดตามการดำเนินการด้านคุณภาพสินค้าตามนโยบายที่ได้รับ 4. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 5. จัดทำรายงานสรุปข้อตามนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ รวมถึงรายงานปัญหาที่พบ และร่วมนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ภายในโรงงาน