ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 458 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สุขุมพาณิชย์ จำกัด

ควบคุมกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/3 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้คุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5 ซี

1.ผลิตสินค้าตามแผนการผลิต 2.จัดส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด

ดูแลคลังสินค้าในโรงคั่วกาแฟ ช่วยผลิตกาแฟคั่ว แพค เพื่อนำส่งลูกค้า ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคั่วกาแฟ ห้องเก็บกาแฟ จัดส่งสินค้า ช่วยขนย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดบูธและฝึกอบรมนอกสถานที่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ร่วมนำเสนอแผนงาน และนโยบายด้านคุณภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และนำไปใช้ 2. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 3. ควบคุม ติดตามการดำเนินการด้านคุณภาพสินค้าตามนโยบายที่ได้รับ 4. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 5. จัดทำรายงานสรุปข้อตามนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ รวมถึงรายงานปัญหาที่พบ และร่วมนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย ภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา

- ควบคุมดูแลงานบรรจุ - วางแผนจัดลำดับงาน ตลอดจนทำข้อมูลการรับส่งสินค้าให้กับคลัง ส่งข้อมูลฝ่ายวางแผนและฝ่ายทำต้นทุน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 22/18-19 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ยกของ จัดของ ทำความสะอาดภายคลังสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย จัดของขึ้นรถ และงานอื่นๆในคลังตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 81,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี ฺ

packaging technologies (film packaging) - Experienced innovation management and consultant in any multinational company

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 2.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.จัดทำแผน และดำเนินการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือวัด"