ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 476 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท / ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 4. วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08::00-17:00

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นวมินท์

คุณสมบัติ 1. มีประสบกราณเปิดเครื่องจักรพิมพ์ สติํกเกอร์ลาเบล Rotaryชนิดไหนก็ได้ หรือ Offsetแผ่น ไม่ต่ำกว่า1ปี (เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และ ชนิดเครื่องจักร์ที่สามารถพิมพ์ได้)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย

ทำการควบคุมเครื่องจักรในการผลิตน้ำเชื่อมให้ได้คุณภาพตาม spec ที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย

ช่วยเหลือ หน.แผนกโรงเชื่อม ในการผลิตน้ำเชื่อม ให้มีคุณภาพ ตรงตาม spec. ที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย

ช่วยเหลือ ผจก.ฝ่ายคุณภาพ ในการดูแลการปฏิบ้ติงานของแผนกประกันคุณภาพ และหน่วยงานระบบคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานที่ลำลูกกา คลอง 7 ปทุมธานี

1. ควบคุมดูแลบริหารการจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ได้แก่ GHPs, FSSC2000 และระบบอื่นๆ เช่น GFCP 2. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และหาวิธีแก้ไขจัดการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนการผลิตและในระหว่างการผลิต 4. ตรวจสอบและทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิตในการปรับปรุงแก้ไขก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

1. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางโดยเฉพาะ 3. หาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง 4. ศึกษาข้อมูลกฎหมายอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ทดสอบและพิจารณาตัวอย่างที่ใช้ในการผลิต 6. ประเมินความเสี่ยง และอันตรายในผลิตภัณฑ์ใหม่ 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ORORIA CO., LTD., 66/13 Soi Sukhapiban2 Soi,31 Dokmai, Pravet BKK 10250, Bangkok, Thailand

-Intermediate process controls and final quality controls of productions realized in contract suppliers, -Reporting of contract supplier quality control results, -To make the necessary arrangements when there is a revision about rubber molds, -Complete product/production tracking activities -Experienced in the jewelry industry, workshop production processes

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ORORIA CO., LTD., 66/13 Soi Sukhapiban2 Soi,31 Dokmai, Pravet BKK 10250, Bangkok, Thailand

-Carrying out quality controls of products from subcontractors -Notifying the quality control results to the contract manufacturing officer -Experienced in the jewelry industry, workshop production processes

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นาวังซ. 7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2D/3D -ถอดแบบBOQ คำนวณและเซ็นรับรอง การคำนวณ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า และตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ใน การผลิต พร้อมทั้งจัดทำเอกสารผลการทดสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้ง ปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย