ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 464 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- วางแผนการผลิต (วัตถุดิบ, เครื่องจักร, กำลังคน) - วางแผนควบคุมการผลิต ( Stamping Part) - ติดตามงานผลิตให้ทันกำหนดส่งสินค้า - จัดทำและควบคุมเอกสารภายในแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- แปลภาษาไทย/จีน และจีน/ไทย ภายในแผนกและภายในองค์กร - จัดทำเอกสารภายในแผนก - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนของแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง

ควบคุม และบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

1.กำกับ ควบคุม และตรวจติดตามกระบวนการ การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2. รวบรวมข้อมูลในส่วนของฝ่ายผลิต เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งรายงานปัญหา 3.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท ฯ 4.ควบคุมดูแลองค์กรให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP 5.จัดเตรียมความพร้อมและรับAudit จากหน่วยงานต่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

คัดแยกวัตถุดิบ ควบคุมเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร และบรรจุสินค้าพร้อมส่งต่างประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.นางรอง

ขับรถส่งสินค้าตามออเดอร์ลูกค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์และสถานทึ่ใกล้เคียง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/379-380 (มบ.เกาะแก้ววิลล่า ซ.1) ถ.พหลโยธิน54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

ประเภทเสื้อฟอร์มพนักงาน / เสื้อช่าง / เสื้อในสำนักงาน - ควบคุมดูแลแผนกเย็บ ให้คำปรึกษา แนะนำ ทักษะ เทคนิคการเย็บ และสอนวิธีให้กับช่างเย็บ - จัดงานเย็บ ให้กับทีม หรือแต่ละแผนก - ดูแลรายละเอียดของสินค้า ให้ถูกต้องตามแบบงานที่มอบหมาย - ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลและประสานงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้จักรอุตสาหกรรม (จักรคอม / โพ้ง / ลา / กุ้น) - สามารถขึ้นตัวอย่างเป็น…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: รงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )

- ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ทำความเย็น หรือ เครื่องกล หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบสื่อสาร หรือ โยธา หรือ อื่นๆ - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือดูแลพันธ์ไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร - ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานข้างต้น - ตรวจสอบงาน/ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

- วางแผนงาน ,ตรวจสอบ ,ติดตาม, ควบคุมการผลิตเสาเข็มของพนักงานฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และรายงานทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ตรวจสอบ,วัถุดิบสำหรับการผลิตก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบชิ้นงานทุกครั้งก่อนเริ่มผลิต/เทชิ้นงาน และตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเรืองสายาม อินดัสตรี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ดูแล - จัดการงานฝ่ายบุคคลและธุรการทั้งหมด งานแรงงานประชาสัมพัธ์ ติดต่อส่วนราชการสำหรับงานด้านแรงงาน