ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในนิคมนวนคร

1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้ 3.บริหารจัดการกระบวนการผลิต กำลังคน เทคนิคการทำงาน และพัฒนาประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - จัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงาน - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ - จัดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับกำล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. งานซ่อมบำรุง Turbine ในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. รับนักศึกษาจบใหม่สนใจทำงานด้านขาย เกี่ยวกับเครื่องมือกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. ติดต่อลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ทำรายงานการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และต่างจังหวัด

งานติดดั้งเครื่องจักร ดูแลหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน): สำนักงานสนาม (หัวหมาก) J.1566

- สามารถจัดทำแบบ, ราคา และถอดปริมาณได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความมุ่งมั่น อดทน และทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

เงินเดือน: 70,000
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ญี่ปุ่น

ทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี มีการจัดฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้ก่อนเดินทาง

เงินเดือน: 80,000
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: Shigeru Tec Co., Ltd. เมือง Gunma ประเทศญี่ปุ่น

- ทำงานกับบริษัท Shigeru Tec Co., Ltd. เมือง Gunma ประเทศญี่ปุ่น - ลักษณะงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - ระยะเวลาทำงาน 3 ปี หลังจากนั้นกลับมาทำงานในระดับหัวหน้าคุมงานต่อที่บริษัทสาขาในประเทศไทย (SHIGERU(THAILAND) Co., Ltd.) - มีการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้หลังจากได้รับคัดเลือกจากเจ้าของบริษัทเรียบร้อยแล้ว - กำหนดวันสัมภาษณ์ อยู่ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2555 นี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานบางปู จ.สมุทรปราการ

ดูแลกระบวนการผลิตไนลอน