ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.วรากร เอ็นจิเนียริ่ง

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

วิศวกรประจำโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสยามราชธานี

-ประเมินราคาร ออกแบเบื้องต้น -ทำ proposul -ควบคุมบริหารโครงการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ดูแลและควบการผลิตให้เป็นไปตามแผน ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้สามารถผลิตได้ตามแผน วางแผนกำลังคนด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เฟส 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

Engineer

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เฟส 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

Engineer

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ปริมณฑล

ดูงาน ระบุรายละเอียดของงานเครื่องกล ออกแบบ เขียนแบบงานเครื่องกล อ่านแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้ ประเมินราคางานได้