ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และต่างจังหวัด

งานติดดั้งเครื่องจักร ดูแลหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน): สำนักงานสนาม (หัวหมาก) J.1566

- สามารถจัดทำแบบ, ราคา และถอดปริมาณได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความมุ่งมั่น อดทน และทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

เงินเดือน: 70,000
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ญี่ปุ่น

ทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี มีการจัดฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้ก่อนเดินทาง

เงินเดือน: 80,000
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: Shigeru Tec Co., Ltd. เมือง Gunma ประเทศญี่ปุ่น

- ทำงานกับบริษัท Shigeru Tec Co., Ltd. เมือง Gunma ประเทศญี่ปุ่น - ลักษณะงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - ระยะเวลาทำงาน 3 ปี หลังจากนั้นกลับมาทำงานในระดับหัวหน้าคุมงานต่อที่บริษัทสาขาในประเทศไทย (SHIGERU(THAILAND) Co., Ltd.) - มีการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้หลังจากได้รับคัดเลือกจากเจ้าของบริษัทเรียบร้อยแล้ว - กำหนดวันสัมภาษณ์ อยู่ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2555 นี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานบางปู จ.สมุทรปราการ

ดูแลกระบวนการผลิตไนลอน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โฟล ออโตเมชั่น จำกัด

ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D, 3D

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

งานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 42/44/46 เอกชัย76

ควบคุมการผลิตให้ได้ตามยอด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210

- สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและมาตราฐานทางวิศวกรรม - จัดทำ และทบทวน วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และเป็นลายลักษณ์อักษร - ฝึกอบรมระบบงานที่พัฒนาให้กับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกแผนก - จัดทำสื่อ Electronic เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย - วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้สามารถ…