ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา

ตามความเหมาะสม/ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด

สามารถทำ stress analysis, FGA

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

ดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในนิคมนวนคร

1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้ 3.บริหารจัดการกระบวนการผลิต กำลังคน เทคนิคการทำงาน และพัฒนาประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - จัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงาน - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ - จัดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับกำล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. งานซ่อมบำรุง Turbine ในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. รับนักศึกษาจบใหม่สนใจทำงานด้านขาย เกี่ยวกับเครื่องมือกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. ติดต่อลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ทำรายงานการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และต่างจังหวัด

งานติดดั้งเครื่องจักร ดูแลหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน): สำนักงานสนาม (หัวหมาก) J.1566

- สามารถจัดทำแบบ, ราคา และถอดปริมาณได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความมุ่งมั่น อดทน และทนต่อสภาวะกดดันได้ดี