ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน

1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการผลิตในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลระบบเครื่องทำความเย็นในกระบวนการผลิตและคลังสินค้าทั้งระบบ -งานอื่น ๆ ตามความสามารถ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองเตย ช่องนนทรี

จัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมปิโตเลียม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และ หน้างาน ตจว.

คำนวณและออกแบบ , กำหนดสเปค(Spec) , ควบคุมประสานงาน , ดูแลติดตั้งและส่งงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดียร์เมท จำกัด โรงงานหนองจอก (ซอยวัดลำผักชี)

-ควบคุมเครื่อง CNC 5แกน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่างๆ -ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-พัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา

ตามความเหมาะสม/ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด

สามารถทำ stress analysis, FGA

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

ดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง