ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok,Thailand

Main Functions: • To assist the Tourpusher in promoting safety awareness and safe work practice. • To assist the Tourpusher in the performance of all his listed duties and to act on his behalf when he is unavailable. • To manage and supervise all drilling operation activities in accordance with the well program. • Functions as the Operator of the drilling and hoisting equipment, and all…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok,Thailand

Main Functions: • To assist the Driller in promoting safety awareness and safe work practice. • To assist the Driller in the performance of all his listed duties and to act on his behalf when he is unavailable. • Manage and coordinate all equipment needs and upcoming task preparations, to enable a safe and efficient operation • Assists in creating a safe work environment and a responsib…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฟอร์ซฟูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทำแบบ Assembly Drawing, Details drawing, Hydraulic Diagram, Pneumatic Diagram เพื่อให้ลูกค้า และเพื่อสั่งผลิต ทำ Manual การใช้งานเครื่องจักร ควบคุม ประสานงาน แก้ไขปัญหา การผลิตเครื่องจักรที่ได้ออกแบบ ทำรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในเครื่องจักรที่ออกแบบ ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ มีความรู้ในระบบ Hydraulic, Pneumatic เป็นอย่างดีและสามารถแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ หากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ก…

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน

1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการผลิตในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานจังหวัดนครปฐม

-ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลระบบเครื่องทำความเย็นในกระบวนการผลิตและคลังสินค้าทั้งระบบ -งานอื่น ๆ ตามความสามารถ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองเตย ช่องนนทรี

จัดซื้ออะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมปิโตเลียม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และ หน้างาน ตจว.

คำนวณและออกแบบ , กำหนดสเปค(Spec) , ควบคุมประสานงาน , ดูแลติดตั้งและส่งงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดียร์เมท จำกัด โรงงานหนองจอก (ซอยวัดลำผักชี)

-ควบคุมเครื่อง CNC 5แกน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่างๆ -ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-พัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ