ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดียร์เมท จำกัด โรงงานหนองจอก (ซอยวัดลำผักชี)

-ควบคุมเครื่อง CNC 5แกน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่างๆ -ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหนองจอก(ซอยวัดลำผักชี)

-พัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา

ตามความเหมาะสม/ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด

สามารถทำ stress analysis, FGA

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

ดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในนิคมนวนคร

1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ฒนาปรับปรุงงานการควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้ 3.บริหารจัดการกระบวนการผลิต กำลังคน เทคนิคการทำงาน และพัฒนาประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - จัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงาน - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ - จัดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับกำล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. งานซ่อมบำรุง Turbine ในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. รับนักศึกษาจบใหม่สนใจทำงานด้านขาย เกี่ยวกับเครื่องมือกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: มาบตาพุด ระยอง

1. ติดต่อลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ทำรายงานการขาย