ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัด กาญจนบุรี

วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Donmuang / Suvannaphumi, Bangkok, Thailand

Scope of Duties : * Provide customer services and all hand-on technical support as necessary and required to TLD customers * Familiarize with technical functionalities of TLD products * Follow-up on after sales service issues especially warranty claims for TLD products sold to customers until the problem is fully solved * Provide commissioning, training, inspection, factory visit as required f…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

ซ่อมบำรุงรถยนต์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ดูแลงานในส่วนวิศวกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. วางแผนและควบคุมงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. Coordinate with production lines to increase productivity . 2. Coordinate with production control Section to implement TPS (Toyota Production System) in production lines. 3. Coordinate with Quality Assurance Section to implement On Line QA in production lines.

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 72 / 217 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

: - งานขายและแนะนำสินค้าบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: S.Y.S.PRECISION CO.,LTD

ตรวจเช็ค PART ตาม DWG. ด้วยเครื่องมือวัดงานละเอียดได้ เช่น เวอร์เนียรดิจิตอล ฯล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: S.Y.S.PRECISION CO.,LTD

ทำงานตามแบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 150/1 หมู่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เชื่อมงานตามแบบ-เชื่อมประกอบงารโครงสร้างตามแบบ