ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมทุรสาคร

- ดูแลเกีึ่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ติดตามงานจัดสร้าง/ซ่้อมบำรุงและพัฒนาโครงการใหม่ๆ - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และวางแผนงานประจำปี - เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร - ควบคุมการประหยัดพลังงานภายในโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานให้อยู่ในระบบ ISO/HACCP ในฝ่ายวิศวกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29/1 อาคารปิยะเพลส ตึกบี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Per Asia Co., Ltd, We are seeking talented and highly motivated : Electrical Engineer ( M/W) Mechanical Engineer ( M/W) All candidates must possess a good level in Thai and English spoken and written. Workplace: Bangkok - Soi Langsuan Contract type: Part Time/Full Time, Permanent Candidates should send their CV with photo to the following e-mail specifying in the subject the…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29/1 อาคารปิยะเพลส ตึกบี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Full time/ Part time

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อมตะนคร

ตรวจสอบ ดูแล งานตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ (Ayutthaya, Rayong, Chonburi, Chachengsao, Samutprakan)

ดูแล ควบคุมการก่อสร้างโรงงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง ราชบุรี

-ดูแลงานฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข การผลิตให้มีประสิทะิภาพอยู่เสมอ -ตรวบสอบ และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบชิ้นงาน สินค้าอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า สนับสนุนงานและเอกสารอื่นๆ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 :2008

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัด กาญจนบุรี

วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Donmuang / Suvannaphumi, Bangkok, Thailand

Scope of Duties : * Provide customer services and all hand-on technical support as necessary and required to TLD customers * Familiarize with technical functionalities of TLD products * Follow-up on after sales service issues especially warranty claims for TLD products sold to customers until the problem is fully solved * Provide commissioning, training, inspection, factory visit as required f…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 364 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

ซ่อมบำรุงรถยนต์