ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

1.รับข้อมูลยอดการสั่งซื้อ ยอดประมาณการ และยอดสินค้าค้างส่ง 2.ประสานงานกับแผนกสโตร์เรื่อง STOCK วัตถุดิบ ,ยอดสินค้า IP สินค้า FG และสินค้าสำเร็จรูป 3.คำนวนปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ และประสานงานจัดซื้อหรือผู้ขายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 4.จัดทำแผนการผลิตประจำเดือน และประจำสัปดาห์ 5.ติดตามสถานะการผลิต และปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 1 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางขุนเทียน-ชายทะเล 26

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคุบบัญชามอบหมาย เช่น 1. เขียน DIE DESIGN 2. เขียน PART DRAWING

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

- ควบคุมให้มีการ PM เครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด - ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิด Break down น้อยที่สุด - ทวนสอบเอกสาร PM - รวบรวมการซ่อมและจัดเป็นสรุปผลและหาวิธีการแก้ไข เพื่อไม่ให้่เกิดซ้ำ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมทุรสาคร

- ดูแลเกีึ่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ติดตามงานจัดสร้าง/ซ่้อมบำรุงและพัฒนาโครงการใหม่ๆ - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และวางแผนงานประจำปี - เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร - ควบคุมการประหยัดพลังงานภายในโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานให้อยู่ในระบบ ISO/HACCP ในฝ่ายวิศวกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29/1 อาคารปิยะเพลส ตึกบี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Per Asia Co., Ltd, We are seeking talented and highly motivated : Electrical Engineer ( M/W) Mechanical Engineer ( M/W) All candidates must possess a good level in Thai and English spoken and written. Workplace: Bangkok - Soi Langsuan Contract type: Part Time/Full Time, Permanent Candidates should send their CV with photo to the following e-mail specifying in the subject the…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29/1 อาคารปิยะเพลส ตึกบี ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Full time/ Part time

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อมตะนคร

ตรวจสอบ ดูแล งานตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ (Ayutthaya, Rayong, Chonburi, Chachengsao, Samutprakan)

ดูแล ควบคุมการก่อสร้างโรงงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง ราชบุรี

-ดูแลงานฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน -ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข การผลิตให้มีประสิทะิภาพอยู่เสมอ -ตรวบสอบ และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบชิ้นงาน สินค้าอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า สนับสนุนงานและเอกสารอื่นๆ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 :2008