ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

- วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจักร - วิศวกรอุตสาหการ รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการผลิต - วิศวกรออกแบบ รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ - วิศวกรความปลอดภัย รับผิดชอบงานด้าน จป.วิชาชีพ - วิศวกรสาขาอื่นๆ รับผิดชอบงานวิศวกรตรงตามสาขางาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

- Can be trained in Japan for 2 years

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน พระราม2

เขียบแบบเครื่องจักร บำรุงเครื่องจักร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน, จับเวลาหาค่ามาตรฐาน (SAM), จัดทำราคาและคิดต้นทุนการผลิต, จัดผังการผลิต (Lay Out), จัดทำสมดุลย์การผลิต ( Line Balance ), ตั้งเป้าหมายในการผลิต/วัน/ทีม ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต สรุปและรายงานการผลิตเสนอผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด

รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและประสานงานในการดำเนินงานการทำชิ้นงานตัวอย่าง ( NEW MODEL )

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ดูแลงานด้าน New Model และเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี จ สมุทรปราการ

1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งจะนำพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การจัดการมาใช้ 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขายผลผลิตและวัสดุที่สิ้นเปลือง เป็นต้น นำเครื่องจักรใหม่ๆมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น 3. จ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่ 1.ประสานงาน เสนอแนะ และสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับโรงงาน 2.ดูแลการจัดการด้านพลังงาน,การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านไฟฟ้า

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

- วางแผน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

วางแผน ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร