ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ ของสถาบันฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-วางแผนการซ่อมบำรุงและติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุในการเสียของเครื่องจักร พร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว

1.ออกแบบชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถใช้โปรแกรม solidwork ได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซต์งาน

บริษัทเรารับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในอาคารสูง เช่น คอนโด อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ส่วนราชการ ร้านค้า และห้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ไทรน้อย

เขียนแบบ ใช้โปรแกรม sodis word.Auto cat

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอย พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ

ซ่อม Dry vacuum pump

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานซึ่งบริษัทจะอบรมให้ก่อนพบลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจเช็คปริมาณและป้อนเชื้อเพลิงเตาบอยเลอร์ ดูแลทำความสะอาด และซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ดูแลการผลิตไอน้ำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

1ออกแบบชิ้นงาน 2วางระบบงานและวางแผนการทำงาน เพื่อให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICAL DATA ของงาน 4ควบคุม ดูแล ตรวจตรา และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5ลงบันทึกการสิ้นสุดการปฏิบัติงานใน JOB นั้นๆ 6ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลกับแผนกอื่นๆ 7ทบทวน นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน แ…