ประเภทงาน

แสดง 201- 210 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางกล่ำ

ติดตั้งเครื่องจักรโรงงานผลิตไม้ปาติเกิลบอร์ด

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านโป่ง

มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านการควบคุมการผลิตเครื่องจักร สามารถออกแบบเครื่องจักร มีความรู้เรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: As shown in company address

Installation of the production machine and wiring

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.สมุทรปราการ

- ควบคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี - ตรวจสอบโปรแกรมก่อนการนำไปใช้ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท มอริโอ จำกัด

วางแผน ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เวียตนาม

ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -