ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา ละลวด

-สามารถ Balance Line การผลิตได้ -สามารถ Improvement การทำงาน -สามารถจัดทำ Standard Time Process -จัดทำระบบพัฒนาการการผลิตได้ -อื่น ๆ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 8 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

วางแผน-ควบคุมขั้นตอนการผลิต และเทคนิคการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.ควบคุมงานการผลิตโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมต่างๆ 2.จัดทำเอกสารคุณภาพกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด 3.วางแผนงานด้าน taper 4.ทำตัวอย่างงานผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทไทยซินโตโกเกียว จำกัด 27/11 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ควบคุม ดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหล่อหลอมโลหะ เครื่องขัดผิวโลหะและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทไทยซินโตโกเกียว จำกัด 27/11 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ควบคุม ดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหล่อหลอมโลหะ เครื่องขัดผิวโลหะ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ตรวจสอบและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลประจำปี - ประสานงานกับหน.หน่วยเครื่องกลบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล - ประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลประจำเดือน เทียบกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล นำเสนอผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ / ปรับปรุงแนวทาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่ระบุ

วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด

กำหนดแผนและทวนสอบผลการตรวจสอบทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้รับจ้างช่วง , ติดต่อประสานงาน , วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจปฏิบัติการ ตรวจติดตามและประเมินผลผู้รับจ้างช่วง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด

ศึกษาขั้นตอนการทำงานในสภาพปัจจุบัน และทำการปรับปรุง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอนครหลวง

รับผิดชอบงานบริหารคลังสินค้า การดูแล ทดสอบผลิตภัณฑ์กับ Boiler, วางแผนตรวจสอบ ซ้อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบโรงงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด