ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 212 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ดูแลและควบการผลิตให้เป็นไปตามแผน ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้สามารถผลิตได้ตามแผน วางแผนกำลังคนด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เฟส 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

Engineer

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 225 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เฟส 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

Engineer

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ปริมณฑล

ดูงาน ระบุรายละเอียดของงานเครื่องกล ออกแบบ เขียนแบบงานเครื่องกล อ่านแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้ ประเมินราคางานได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา ละลวด

-สามารถ Balance Line การผลิตได้ -สามารถ Improvement การทำงาน -สามารถจัดทำ Standard Time Process -จัดทำระบบพัฒนาการการผลิตได้ -อื่น ๆ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 8 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

วางแผน-ควบคุมขั้นตอนการผลิต และเทคนิคการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.ควบคุมงานการผลิตโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมต่างๆ 2.จัดทำเอกสารคุณภาพกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด 3.วางแผนงานด้าน taper 4.ทำตัวอย่างงานผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย