ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โฟล ออโตเมชั่น จำกัด

ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D, 3D

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

งานควบคุมคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 42/44/46 เอกชัย76

ควบคุมการผลิตให้ได้ตามยอด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210

- สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและมาตราฐานทางวิศวกรรม - จัดทำ และทบทวน วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และเป็นลายลักษณ์อักษร - ฝึกอบรมระบบงานที่พัฒนาให้กับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกแผนก - จัดทำสื่อ Electronic เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย - วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้สามารถ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.วรากร เอ็นจิเนียริ่ง

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

วิศวกรประจำโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสยามราชธานี

-ประเมินราคาร ออกแบเบื้องต้น -ทำ proposul -ควบคุมบริหารโครงการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ดูแลและควบการผลิตให้เป็นไปตามแผน ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้สามารถผลิตได้ตามแผน วางแผนกำลังคนด้านการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

วิศวกรเครื่องกล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-