ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 219 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 7 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสตารี่88 (ประเทศไทย)

- คอยติดตามแผนงานโดยละเอียดซึ่งระบุและจัดลำดับกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ - ดูแลในฐานะผู้ดำเนินโครงการในการติดตั้งกระบวนการ , การสร้างตัวอย่าง ( 2 กิจกรรมนี้ทำโดยบุคคลอื่นแต่อยู่ภายใต้วิศวกรโครงการ )

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

- Control Quality Products and Material resin - Control KPI, OEE, Plan and Actual, Machine eff - Control scrap and cycle time - Reporting and Troubleshooting - Perform other duties as assigned

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 59 หมู่ที่ 6 ถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530

- ควบคุมเครื่องจักร CNC ได้ ทั้งเครื่องกลึง, กัด, เจียระไน และไวร์คัท - ดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส

ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร, เซอร์วิส ตามพื้นที่ต่าง ๆ (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้) ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 19 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ประกอบ, ซ่อม, สร้างแม่พิพม์ใหม่ (แม่พิมพ์โลหะ) - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอช.วาย.ออโต้พลาสเทค จำกัด

ปรับฉีดงานหน้าเครื่องฮีดพลาสติก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

- ดำเนินการจัดทำระบบงานใหม่ๆเพื่อรองรับธุรกิจ ระบบงาน กระบวนการทำงานใหม่ - ดูแลจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO - ดูแลเรื่องการเขียนกระบวนการภายใน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โซนภาคตะวันออก

รายละเอียดของงาน 1. ติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็ค เครื่องจักร อาธิ Air Compressor , Air Dryer , Air Chiller ,Water Pump , Fire Pump 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อายุงานของอะไหล่ พร้อมทั้งเสนอราคาในการเปลี่ยน 4. จัดทำรายงาน เสนอต่อลูกค้าและหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. งานโครงการซ่อมสร้าง ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างๆ 2. รวบรวมและจัดเก็บเครื่องจักรตามที่กำหนด 3. ประสานงาน/ประเมินการจัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ 4. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง 5. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ จัดทำเอกสารและประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ในส่วน Preventive Maintenance และBreakdown&Project 2. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี และตรวจสอบให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย รวมถึงประสานงาน หรือการวางแผน 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย