ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 88 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ - รัชดา

- Penetrating new key accounts to expand customer base. - Strong interpersonal skills, sales acumen and self-motivated.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมบางพรี

ออกหาลูกค้าเพื่อขายเหล็กเกรดพิเศษ เข้าบริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ ศุกร์ เสาร์ หรือเวลาที่ผู้บริหารนัดประชุมด่วน นอกนั้นออกหา Order

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าและงานขายระบบป้องกันภัยภายในบ้าน หรืองานขายไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็น ปริญญาตรี คณะ: วิศวกรรมศาสตร์, สาขา: อิเลคทรอนิกส์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 5/16 –17 ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

• อายุ 25 -30 ปี • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ • มีประสบการณ์ในด้านการขายเชิงเทคนิคมาประมาณ 3 -5 ปี • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักด้านการขาย และชอบความท้าทาย • หากมีความรู้ทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้ระบบสาระสนเทศ (IT) หรือระบบเครือข่าย (Network) ในงานวิศวกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ติดต่อลูกค้าภายในและนอกประเทศ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ติดต่อลูกค้าภายในและนอกประเทศ