ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 1,108 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแลระบบงานรักษาความปลอดภัย/และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งระบบ 2.ตรวจสอบ และสรุปการทำงานของหัวหน้าโซน/ เขตที่รับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชา 3.สำรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดกรณีหน่วยงานใหม่ 4.ประสานงานกับผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสม หรือที่ได้รับมอบหมาย 5.สอบสวนกำหนดโทษของพนักงานรักษาความปลอดภัย 6.ควบคุมดูแลห้องพัก รปภ. 7.สอบสวนเหตุต่างๆในหน่วยงาน 8.จัดสาธิตการดับเพลิง 9.คัดเลือก/จัดเตรียมพนักงานร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารจัดการ ควบคุม มอบหมาย ติดตามงาน และรายงานผลงานของทีมงานประสานงาน และงานสรรหาอัตรากำลังคนของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 2.ควบคุม ดูแล จัดการ สั่งการ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหน่วยงาน 3.ควบคุม สั่งการและจัดการทีมสรรหาคนร่วมกับทีมสรรหา 4.ควบคุม สั่งการ จัดการ เรื่องรายละเอียดงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์ รปภ.ใหม่ พร้อมตรวจสอบ เอกสารการรับสมัครให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการตรวจเช็คร่างกาย / โรคประจำตัว / ของผู้สมัคร ว่ามีความเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน รปภ. หรือไม่ 3.จัดทำการเบิกเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ รปภ. ใหม่ 4.ดำเนินการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งภาคสนามและอบรมภาคทฤษฎี ก่อนการปฏิบัติงาน 5.จัดทำหนังสือส่งตัวและปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ส่งหน่วยงาน 6…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) เขียนข่าว บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ (2) เขียนสคริปต์ สำหรับใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน (4) ดูแลและประสานงานกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพรีเมี่ยร์แมชชีนเนอรี จำกัด

-ตรวจรถเข้า-ออก ภายในบริษัทฯ -ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตรงข้ามตลาดกรีนวิลล์ พุทธมณฑลสาย2 ศาลาธรรมสพน์

ช่วยงานภายในร้าน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6ม.12

ประสานงาน งานเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 88/43 แยกป่าไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รับด่วน #สำหรับคนที่พร้อมเริ่มงาน บริษัทเปิดรับ บุคลาการเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่ายงาน คนที่ไม่พร้อมไม่ต้องฝากเบอร์ไว้ครับ {#เจ้าหน้าจะเสียเวลาในการติดต่อประสารงาน} โดยจะเปิดรับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเราจะได้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการสัมภาษงานครบตามจำนวน #รายละเอียดงาน 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัต…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 23 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ดอนเมือง

To perform retail sale. To be responsible for the daily shop operations. To provide customers with professional advice. To perform refraction on customers. To dispense and fit spectacles and edge lenses working from the prescriptions.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด เลขที่ 168/88 ม.5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซอยกระทุ่มล้ม 32 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

1. รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้า ฯลฯ 2. ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านตัวสินค้า 3. ค้นหาลูกค้าใหม่ นัดพบและนำเสนอขายสินค้า 4. งานอื่น ไ ที่ได้รับมอบหมาย