ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 1,149 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/180 ถนนสายไหม ซอย 13 เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

ช่างประดับยนต์ สามารถทำงานไม้ และงานเหล็กประกอบอุปกรณ์ในรถได้ วุฒิปวช ขึ้นไป เพศ ชาย อายุ23ปีขึ้นไป ขับรถได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสปริงทาวเวอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับสายลูกค้าตอบข้อซักถาม ปัญหา เกี่ยวกับ การ สั่งซื้อและระบบการใช้งานจาก แอปพลิเคชั่น - ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ - ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - บันทึกรายละเอียดลงในระบบ และ อีเมลล์ - บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 095-341-4928 พลอย IDLINE :ploybar0207

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ หาช่องทางในการรับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติและทักษะในการทำความสะอาดเข้าร่วมทีม ดำเนินการทดสอบและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมทำงาน คอยตรวจสอบและดูแลเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการสม่ำเสมอ คิดมาตรการในการอบรมพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีทักษะการสื่อสารที่ดี - มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ - มีคอมพ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถนำเสนอ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาและตอบคำถามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ดี - สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับคำวิจารณ์จากลูกค้าได้เป็นอย่างดี และส่งต่อและดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในทีมอย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบดูแลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ สามารถหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด - คิดมาตรการดูแลลูกค้าและวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในทุกๆ เดือน, …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอไอเดียหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมในการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ เช่น events/programs/promotions ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์. - ประสานงานกับทีมอื่นๆ เพื่อดูแลเกี่ยวกับข้อมูลและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลประจำปี - สามารถสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานOther tasks assigned by superiors. - สามารถเข้าร่วมประชุมกับบริษัทได้ทั้งในออฟฟิศ …

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน ออกแบบ, ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประสานงานด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า บริหารงานโปรเจกต์ให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด ดูแลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบอบรมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานและลูกค้า สอนการใช้งานและอบรมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานและลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง กทม

• Focusing digital communication in our social network channels for outstanding in Convergence Security, Voice & VDO Communication, ISP infrastructure and Enterprise such as Website, Facebook, LinkedIn, E-Newsletter, Blog, etc. • Analyzing customer research, market and industry trends in order to find new opportunities for competitive products and promotion activities. • Developing and m…

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

• บริหารงานและบริหารทีมงานให้ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน • จัดทำแผนงานการดำเนินงานของโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ • บริหารงบประมาณ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา, ป้องกันและให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9 ซ.รามคำแหง 43 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart PDU, Smart consumer unit ลักษณะผลิตภัณฑ์สินค้าใน www.wiplux.com - ต้องการผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ เข้ามาเพิ่มในทีม ถ้ามีทักษะด้านนี้ พิจารณาเป็นพิเศษ - HTML - CSS - Angular 8+ - Python 3.7 - Bootstrap 4 - ความรู้ด้านเครือข่ายพื้นฐาน - ความรู้พื้นฐาน Microcontroller **มีความชอบในการสร้างประดิษฐ์สิ่งที่ท้าทาย ให้ออกมาสวยงามปราณีตมีศิลปะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 440/2 ซอยธารทิพย์ 3, เขตพลับพลา

ทำความสะอาดสำนักงานทาว์นโฮม 3 ชั้น อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ชม. ค่าแรง 300 บาท/วัน