ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 442 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

We are urgently seeking qualified person to our business for the following positions: BASIC PURPOSE: Promote and sell to group market in defined geographic region. Generate hotel awareness through direct phone sales; direct sales calls, trade shows and networking groups. Work closely with sales and marketing team to solicit, sell and confirm group business required to meet budgeted sales goals.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

ดูแลการจัดบู๊ทเมืองนอก ดูแลการจัดบู๊ทภายในประเทศ ประสานงานด้านเวปไซด์ อื่น ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ใกล้ MRT ลุมพินี

วางนโยบาย บริหาร จัดการ ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามนโยบายของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร กริต ชั้น 2 เลขที่ 1032/1-5, 14 ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10120

ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทที่ทำงานด้าน Online Marketing ดำเนินการวิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ รวมถึงจัดการดูแลช่องทาง Social Media โดยทำงานเป็นทีมร่วมกับชาวต่างชาติ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร กริต ชั้น 2 เลขที่ 1032/1-5, 14 ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10120

1. เป็นผู้บริหาร พัฒนา และสร้างแรงบรรดาลใจให้กับทีม Telesales จำนวน 10-15 คน ให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยให้กับลูกค้ารายย่อยหลังติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัท 3. บริหารทีมงานด้วยระบบซึ่งสามารถวัดสถิติการทำงานของทีมงานได้แบบ Real-time

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศาลาแดง

บริหารจัดการเกี่ยวกับกับอาคารชุด ควบคุมการเงินรายรับรายจ่ายของอาคาร ดูแลความปลอดภัยในระบบของอาคาร และการต่อเติม จัดเก็บค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ เช็คระบบความปลอดภัย จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนและควบคุมกฏข้อบังคับในการจดทะเบียน และใช้พรบ.ควมคุมเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุด เพื่อยึดความถูกต้องในการบริหารต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อินทามระ49

วางแผน และบริหารงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย ภายใต้แผนงานของบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย โดยการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างจริงใจและจริงจัง ให้การบริการที่ดีโดยเข้าใจลักษณะและความต้องการของลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำรวจและสรุปความต้องการของกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลม

ธุรกิจ Service Office หรือ Co working space office วางแผนการทำงานด้านการตลาด ติดต่อลูกค้า นำเสนอและประสานงานกับลูกค้า