ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 442 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 30 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารอินทิรา ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน : 1. วางแผน จัดการบริหารร้านดอกไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการทำงาน 4. นำเสนอขายดอกไม้ ดูแลสต๊อกดอกไม้ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1. บริหาร/จัดการ website ขององค์กรในหลายๆด้าน เช่น ฟังก์ชั่น และ เนื้อหา ต่างๆ 2. ประชาสัมพันธ์ websites ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, SEM, Google Adwords 3. ดูแลและสนับสนุนงานการตลาดผ่าน Social Medias ต่างๆหรือแอพฯที่เกี่ยวข้องขององค์กรฯ เช่น Facebook, Instragram, Twitter, Line or Youtube etc. 4. ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของ Online Marketing 5. พัฒนางานให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ …

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 27 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและปริมณฑล

1. รับผิดชอบในการแนะนำสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 2. รับผิดชอบในการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ร้านค้าปลีกย่อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 20 โซน เอ1 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ

-กำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ และการขาย และวิจัยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในฝ่ายการตลาดและขาย

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 23 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

บริหารลูกค้า ประจำเขตที่ดูและ ยอดขาย จำนวนลูกค้า ภาพรวมให้ได้ ตาม kpi

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านกลางกรุง ซ.1 ถนนนาคนิวาส

-ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และบริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลบริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการขายที่กำหนด -ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และนำทีมงานในกลุ่มการสร้างงานขายใหม่ -วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และBusiness Review เพื่อหาโอกาศการขาย -จัดทำกิจกรรม รวมทั้งพัฒนาและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ -ออกประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานในองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น21 ถ.รามคำแหง (แยกคลองตัน) เขต/แขวง สวนหลวง กทม 10250

-จัดทำ/วางแผนการตลาด และการตลาดออนไลน์ -วางแผนสื่อต่างๆ -วางแผนกิจกรรมทางการตลาด -ผลักดันยอดขาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 6 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น21 ถ.รามคำแหง (แยกคลองตัน) เขต/แขวง สวนหลวง กทม 10250

-วางแผนการขาย -เสนองานขาย/ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 2. จัดประชุมสามัญประจำปี 3. ดูแลเรื่องนิติบุคคล, อาคารชุด, การให้บริการ, ประสานงานแก้ไขปัญหา,ควบคุมการดำเนินการในการปฏิบัติงาน,ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎข้อบังคับ 4. ควบคุมงบประมาณ และพนักงาน 5. ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ประจำอาคาร 6. ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโชว์รูม บุญถาวร สาขา สุวรรณภูมิ

- แนะนำและเชียร์ขายสินค้า - ดูแลบริการลูกค้่า - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ - รายงานยอดขาย - ทำงานประจำอยู่ในโชว์รูมบุญถาวร สาขาสุวรรณภูมิ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จำนวน 8 ชั่วโมง/วัน - เวลาทำงาน (รอบเช้า) 08.00-17.00 น. หรือ (รอบสาย) 11.00-20.00 น. - มีวันหยุดประจำ 1 วัน/สัปดาห์ (ในวันธรรมดา)