ประเภทงาน

แสดง 441- 442 จาก 442 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด รวมถึงดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รายได้ และผลกำไรสูงสุด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย สนับสนุน และกระตุ้นทีมขายให้เป็นเลิศด้านการขาย ประเมิน และควบคุมแผนงานขาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้มีรายได้ทะลุเป้าขายที่กำหนด