ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 445 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง

• Find and develop potential equipment and consumable material suppliers resources, communicate with demand department and develop a purchasing strategy. • Price negotiation with suppliers, analyze and set target price, control purchasing cost, accomplish the purchasing reports. • Drafting the contract and organize legal department, financial department and suppliers, to carry out the terms of t…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

• Develop and implement procedures for contract management and administration in compliance with company policy. As appropriate, contribute to or influence company policies. • Work with Credit control and Collection supervisor to coordinate contractual bill and/or CNs issuing. • On all standard and nonstandard contracts, provide redlined recommendations and often discuss directly with Nati…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

1.ด้านการบริหารและบริการ - วางแผนพัฒนา และ จัดระบบการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อกำหนดของลูกค้า - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงานอย่างประหยัด ให้เป็นไปตาม งบประมาณที่ผู้ว่าจ้างตั้งไว้ - จัดระเบียบ หน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วน ประกอบด้วยงานบริหารอาคาร บริการดูแลความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย และบริการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง,บางนา,อ่อนนุช,สวนหลวง

1.นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษากลุ่มลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2 แสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่ารวมทั้งรับผิดชอบ Sales Target ที่ได้รับมอบหมาย 3 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการขาย 4 จัดทำรายงานด้านการตลาด สถานะลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห์แผนงาน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 20 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: แถวปริมลฑล

ผลิตอะไหล่เฟอร์นิเจอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Lumpini

ความรับผิดชอบ • เป็นผู้ช่วยกรรมการบริษัท รับเรื่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร • ตรวจสอบเอกสารและรับเรื่องก่อนรายงานให้ผู้บริการทราบ • บันทึกการประชุม,จองตั๋วเครื่องบิน,จองห้องพัก • ติดตามเอกสารยอดขาย • จัดทำเอกสาร เช็ค และวาระการประชุม • ประสานงานแต่ละแผนก จัดทำวาระการประชุม ทำความเข้าใจและติดตามงานต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย รวมถึงเตรียมห้องประชุม และงาน presentation เบื้องต้น และจ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารภคินท์ (ติดกับฟอร์จูน)

- ดูแลพนักงาน ความเรียบร้อยภายในโชว์รูม - กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า จัดโปรโมชั่น - จัดตารางเข้างานให้พนักงาน

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา

หน้าที่ -บริหารจัดการงานขาย -ดูแล และติดต่อลูกค้า -หาตลาดให้กับสินค้า -ดูแลคิดหากระบวนกลยุทธการขาย -ดูแลงานธุรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย -ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ -ออกไปประชุมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าทั้งรายย่อยและบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok, Thailand

Job Objectives Provides leadership and coordination of company’s sales & marketing function. Develops and implements sales strategy to meet the highest expectation of the hotel in terms of sales, profitability and image. RESPONSIBILITIES: • Responsible for establishing and directing the marketing and sales activities of an organization including advertising and public relati…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

บริการขนส่ง