ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 173 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ถนนรามคำแหง 140

ออกแบบระบบ VDO DOOR PHONE ITALY, HOME AUTOMATION U.S.A. ช่วยเหลืองานขาย ดูแลงานติดตั้ง ทดสอบระบบ สางงานลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสระแก้ว

- ตรวจสอบและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี - ประสานงานกับหน.หน่วยไฟฟ้าบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประเมินผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำเดือน เทียบกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า นำเสนอผู้บังคับบัญชา - วิเคราะห์ / ปรับปรุงแนวทาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่ระบุ

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: site งานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล

Service ระบบวิศวกรรมอาคารสูง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

-Able to design / program MCU ( PIC / 8081 / ARM ) with support peripheral circuit to achieve intensive project schedule and working under high pressure.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน นิคมอุตวาหกรรมบางปู

ดูแลและซ่อมงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

- ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - นำเสนองานให้ลูกค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ - สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 957 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิศวกรไฟฟ้า ควบคุมดูแล ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.กระบี่

ตรวจสอบแบบ ดูแลควบคุมงานระบบในโครงการก่อสร้าง