ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 173 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสยามราชธานี

-Achieve sales objective -Develope and maintain good relationship with customer -Promote custome appropriate products and services -Pursue sales leads and report current and future sales opportunities

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

- รับผิดชอบงานให้บริการ รับเรื่องและแก้ไขปัญหาลูกค้างานซ่อมทางโทรศัพท์และหน้างาน - ตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือเบื้องต้น - ตรวจสอบและรับเครื่องซ่อม - ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งคืนลูกค้า - เข้าพบลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้า - บรรยายและสาธิตการใช้งานเครื่องมือให้กับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ติดต่อและเข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้ารวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

มีความรู้เพื้นฐานด้านการอ่านแบบ,เขียนแบบ และสามารถใช้โปรแกรม Auto cad ไ้ด้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ดูแลประสานงานด้านเทคนิคของอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการสร้างในสาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ หรือหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: จอมเทียน พัทยา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าเกี่ยบกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดินสายไฟฟ้า, ติดตั้ง เน้นเพื่อการบำรุงรักษาเท่านั้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-