ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 173 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน

ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพงาน วางแผนการทำงาน รายงานความก้าวหน้าของงาน บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการ สามารถเคลียร์แบบได้ ผ่านงานก่อสร้าง (งานระบบ) ด้านอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน้างาน

ควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า สื่อสาร สำหรับอาคารสูง ควบคุมช่าง ผู้รับเหมา ถอดแบบสั่งของ ประมาณงานลดงานเพิ่ม ทำแผนงาน (มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวง

ผู้นำเข้า จำหน่ายติดตั้ง บริการ ดูแล ระบบเตือนภัยครบวงจร ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร1.กล้องวงจรปิด2.ไฟอะลาร์ม3.คีย์การ์ด,ฟิงเกอร์สแกน4.กันขโมยบ้าน5.ประตูรีโมท,ประตูรั้ว6.ระบบSolution,เครื่องบันทึกเสียง7.ตู้สาขา8.เครื่องแปลงสัญญาณ โทรศัพท์ใช้SIMประหยัดค่าใช้จ่ายยี่ห้อ TelecomFM9.ระบบโทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า,LAN,สายRG10.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามต่างจังหวัด

ตรวจเช็คและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า ยี่ห้อ Woodward ตามโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า,โรงน้ำตาล เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด (ทั่วประเทศ)

- ดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคารสูง (ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, ปะปา, แอร์)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

วิศวกรประจำโครงการ