ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

Supervisor ฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ช่างเขียนแบบฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ช่างวิศวกรโครงข่ายฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: แฟชั่นไอเลนด์ -การบินไทย-

ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอาการ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

- งานออกแบบ - งานเขียนโปรแกรม

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน ที่กรุงเทพฯ

ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องพิมพ์Desktop หรือ เครื่องพิมพ์องค์เจ็ทขนาดใหญ่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1. รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน 2. ควบคุมโครงการและค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. เป็นที่ปรึกษาในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office และ Site งาน

Engineering PLC, SCADA

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน