ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 173 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามโครงการ

ควบคุม ดูแล ประสานงานตามโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโครงการในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

- ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า และสื่อสาร - จัดทำตารางปฎิบัติงาน เขียนแบบร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหน้างานได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ควอลิโทรนิคส์ จำกัด

จัดทำ process การประกอบแผงวงจร PCB ประสานงานลูกค้า / ผลิต / QA จัดทำิชิ้นงานบอร์ดตัวอย่างให้ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อลามส์ เซนเตอร์ จำกัด

1. ออกแบบระบบถอดแบบรุ่น,รายการอุปกรณ์ ตาม Specification ของงานนั้นๆ 2. ประเมินราคาจากสภาพหน้างานหรือแบบเพื่อประเมินระยะทางในการติดตั้งท่อสาย 3. วาดแปลน Riser and Block Diagram ของระบบที่ทำรายการออกไป 4. ออกตลาดช่วยการนำเสนอ หรือ สาธิตสินค้าร่วมกับพนักงานขาย กรณีที่จำเป็น 5. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ 6. ศึกษา ค้นคว้…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี(สาขาดาวคะนอง)

อ่าน-เขียนแบบไฟฟ้าในโรงงาน ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแล และออกแบบระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนาการ์เด้น ซอย 10 บางนา-ตราด กม.26

- ออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า - ควบคุมตรวจสอบดูแลการสร้างและติดตั้ง - ตรวจสอบความเรียบร้อย การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวในงาน - วิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไข

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

Supervisor ฝ่ายช่างเทคนิค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ช่างเขียนแบบฝ่ายช่างเทคนิค