ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ไฟร์โปรเทคชั่นสยาม

ควบคุมงานรับเหมา ออกแบบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,ระบบไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขารามคำแหง

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการ และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้บริการ - กำหนดรายละเอียดของงานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ - ให้คำแนะนำทางเทคนิคในการใช้สินค้าตามคู่มือผู้ใช้งานและคู่มือเทคนิคให้แก่ผู้ใช้บริการ - ฝึกสอนทักษะทางเทคนิค และระเบีย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: วัชรพล กรุงเทพมหานคร

- Provide engineering, technical support, demonstration and help to prepare proposal for sale team, system integrator and any other business partner. - Manage and provide products/technical training for sale team, business partner/system integrator or end customer. - Provide engineering and technical support of WAGO products such as Industrial Electrical Interconnection, Control & Automa…

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ อื่นๆ คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Nonthaburi

สนับสนุนฝ่ายขาย ในการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า power system UPS ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Smart Home Thailand

Sales Engineer-ออกแบบระบบ ทำราคา รับผิดชอบยอดขาย ช่างติดตั้ง - ติดตั้งระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางใหญ่

ออกแบบและวิจัย เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

1) การตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน 2) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-มีความรู้ระบบการทำงาน Os Linux, window หรือ Mobile App -มีความรู้ระบบการเขียนโปรแกรม Advanced database disign, Graphic, Network/Web 2.0 App ต่างๆ เช่น Java, PHP, AJAX, CSS, JSON, SOCKET, Resposive web design -ออกแบบระบบ Software โครงการ APP Mobile และการบริหารทีมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (พญาไท)

- เสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการ ต่อ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา วิศวกร - ทำแผนการตลาดรักษายอดขาย และ มองหาลูกค้ารายใหม่ รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - จัดทำรายงานการขาย และ สรุปยอด - บริการลูกค่้าทั้งก่อนและหลังการขาย