ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 173 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ทำเกี่ยวกับแผ่น PCB แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ ของลูกค้าที่ต้องการ ลักษณะงาน - ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ออกแบบ เขียนแบบ แผ่นPCB ตามที่ลูกค้าต้องการ - คอยทำเว็บไซค์ สร้างโปรแกรม เกี่ยวกับบริษัท - ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ดูแลงานระบบไฟฟ้าในอาคาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย)

- ศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำฝ่ายขายให้นำเสนอขายกับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิค -วิเคราะห์ เทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในตลาด วางแผนนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ออกพบลูกค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบ,แก้ไข,เขียนโปรแกรม PLC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ BTS สะพานควาย

-บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย -วางแผน ควบคุมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ -ประสานงาน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้า -ออกพบลูกค้าให้บริการหลังการขาย -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ BTS สะพานควาย

-รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า -จัดทำสื่อการสอน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

- ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงาน จัดทำแบบระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและคำณวนปริมาณวัสดุที่้ต้องใช้งาน - ออกแบบและประเมิณราคางาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ไฟร์โปรเทคชั่นสยาม

ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบไฟฉุกเฉิน,ระบบป้องกันอัคคีภัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ไฟร์โปรเทคชั่นสยาม

ควบคุมงานรับเหมา ออกแบบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,ระบบไฟฟ้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขารามคำแหง

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการ และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้บริการ - กำหนดรายละเอียดของงานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ - ให้คำแนะนำทางเทคนิคในการใช้สินค้าตามคู่มือผู้ใช้งานและคู่มือเทคนิคให้แก่ผู้ใช้บริการ - ฝึกสอนทักษะทางเทคนิค และระเบีย…