ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วิศวกรไฟฟ้า ควบคุมดูแล ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.กระบี่

ตรวจสอบแบบ ดูแลควบคุมงานระบบในโครงการก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซด์งาน

You will support our pipeline department in Bangkok in the design, supervision and commissioning of pipelines, stations and plants in international projects for the Oil & Gas Industry.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เข้า Office 1 วันต่อสัปดาห์

เขียนข่าวเกี่ยวกับ LCD ทำ Review LCD TV ตอบปัญหาผู้ใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก

ความรับผิดชอบหลัก *-* ควบคุมการตัดไฟฟ้า,จ่ายไฟฟ้า,เปิดปิดระบบระบายอากาศในอุโมงค์และเปิดปิดไฟแสงสว่างในอุโมงค์ ผ่านระบบSCADA เฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา เป็นตัวกลางในการรับแจ้งซ่อมระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์และผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง ปฏิบัติไปตามแผนการเดินรถปกติหรือตามแผนการเดินรถที่หัวหน้าควบคุมการเดินรถสั่งการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/417 ถ.วังหิน-ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กทม 10230

พัฒนาวิจัยและค้นคว้า ระบบหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค งานR&D ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ