ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 172 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เข้า Office 1 วันต่อสัปดาห์

เขียนข่าวเกี่ยวกับ LCD ทำ Review LCD TV ตอบปัญหาผู้ใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ซ่อมบำรุงหลัก

ความรับผิดชอบหลัก *-* ควบคุมการตัดไฟฟ้า,จ่ายไฟฟ้า,เปิดปิดระบบระบายอากาศในอุโมงค์และเปิดปิดไฟแสงสว่างในอุโมงค์ ผ่านระบบSCADA เฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา เป็นตัวกลางในการรับแจ้งซ่อมระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์และผู้รับเหมางานซ่อมบำรุง ปฏิบัติไปตามแผนการเดินรถปกติหรือตามแผนการเดินรถที่หัวหน้าควบคุมการเดินรถสั่งการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/417 ถ.วังหิน-ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กทม 10230

พัฒนาวิจัยและค้นคว้า ระบบหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิค งานR&D ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-