ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.11 บางพลี สมุทรปราการ

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบรถหัวลากไฟฟ้า Design, develop and test the electric trailer system **หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมผลิตประกอบรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.11 บางพลี สมุทรปราการ

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบรถหัวลากไฟฟ้า Design, develop and test the electric trailer system **หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมผลิตประกอบรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 8 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 1035/66 ถ.ศรีนครินทร์ อ่อนนุช

ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9 ซ.รามคำแหง 43 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart PDU, Smart consumer unit รุ่นใหม่ -ติดตาม ประสานงาน สรุปข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง

ติดตั้งระบบแสดงภาพขนาดใหญ่ เช่น จอภาพ Video Wall ซ่อมบำรุงระบบแสดงภาพ บริการลูกค้านอกสถานที่ (Site งาน) งานเอกสารด้านเทคนิคและวิศวกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ดูแล ควบคุม แก้ไข ระบบต่างๆ ของอาคาร

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 15 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ

1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบและประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำเขตภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่/ลำปาง/เชียงราย/แพร่/พะเยา)

1. ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 2. รับผิดชอบในเขต จังหวัด เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย,แพร่,พะเยา 3. ทำ Preventive Maintenance เครื่องมือ ในเขตที่รับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

- ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน - ตรวจประเมินมาตรฐนอุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารวังเด็ก ถนนวิภาวดีรังสิต

- รับผิดชอบงานติดตั้งตามมาตราฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้น - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงตามระยะเวลา - ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร