ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 31 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย

ส่งเสริมสุขภาพอบรมให้ความรู้ ให้กับสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารไทยซีซี(หอการค้าไทยจีน) ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ มีแนวทางใหม่ๆสำหรับการวางแผนงานรูปแบบต่างๆ วางพื้นฐานการทำธุรกิจแก่บุคลากร พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดูแลให้คำปรึกษาผู้ร่วมงาน/ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 159,161,163,165,167 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

ควบคุมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบ GMP, ฝึกอบรมพัฒนาองค์กร และตรวจสอบระบบงานต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 185 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท(สายเก่า) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

ควบคุมดูแลระบบเอกสารตาม ISO ประสานงานและเตรียมการประชุม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจม.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 19

- สำรวจพื้นที่ - พัฒนาสื่อตามแนวทางของ Product Mgr. - หาพันธมิตรทางเทคโนโลยีและสถาบันการเงิน - วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ - ตรวจสอบต้นทุน & งบประมาณของโครงการ - ประสานงานโครงการ - สร้างสรรค์สื่อโฆษณา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Siamtouch Wireless Co., Ltd. We are a leading multi-national mobile application service provider connecting to 500 mobile networks, supporting thousands of developers and distributors worldwide. We have been continually involved in designing and developing wireless applications and world class multimedia platform. We operate globally through provide low cost, high quality, easy to use, flexible…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฯ

ดูแล บริหาร พัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000