ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 31 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลุมพินี สาธร

Job Description: วางนโยบาย บริหาร จัดการ ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามนโยบายของบริษัท Qualifications: - ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า - มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย - มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีใจ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10 ซ.1 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-ติดต่อประสานงาน -วางแผน ทำแผนธุรกิจ การตลาด -งานธุรการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว122

- ทำหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เปิดตลาดใหม่ เพื่อหาช่องทางเพิ่มผลประกอบการให้แก่บริษัท - แสวงหาผู้ร่วมงานทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาขยายการตลาดให้แก่บริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

- วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ (Feasibility Study) - วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่ - แจกแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้น เพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม - กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ (Alternative Solution) ในการแก้ปัญหา - เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม - ออกแบบและวางระบบงานให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Samut Sakorn

Plan and Control all operation of subordinates to operate under the plan of organization. Have to planning for the training program for subordinates for more potential Responsible, organize and prevent for the Quality Assurance Planning, Control and determine the Quality Assurance standard of each process for relate and issue with QC Process Chart Control and responsible for inspection…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: 223/1 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Responsibilities: Be part of the team in business development, client relationship management and underwriting for results Some of the main duties: • Develop and manage business portfolios • Identify new business opportunities and analyze their economic potentials • Manage and strengthen client relationship both at corporate and personal levels • Develop strong …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Evalueserve Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

1. นักวิจัยธุรกิจ (Business Analysts) * เก็บข้อมูลโดยการวิจัยทุติยภูมิ (secondary research) และการวิจัยปฐมภูมิ (primary research) * จัดเตรียมบางส่วนของรายงาน เช่น รายงานในรูปแบบ Word หรือ PowerPoint หรือแผ่นงาน Excel * วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้การดูแลของผู้ร่วมงานที่อาวุโสกว่า * มีส่วนร่วมและแบ่งปันความรู้ในระหว่างการอภิปรายกลุ่มเพื่อการแก้ไขปัญหา การระดมความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในโปรเจค…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5

การออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลธุรกิจ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5

ด้านงานบริหารโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-