ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 30 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

1.ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ 2.เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพในการรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน 3.จัดทำ ควบคุม และดูแลระบบคุณภาพ **ISO 22000, ISO13485, GMP, HACCP ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

- ศึกษา วิเคราะห์ การเงินโครงการ ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Feasibility) - วางแผน ข้อมูลทางด้านการเงิน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับบริษัท (Capital Budgeting) เพื่อนำมาจัดทำแผนการลงทุนโครงการต่างๆของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: BKK

Job Description We are one of the fastest growing regional real estate consultants and is expanding rapidly into different regions of Asia. Headquartered from Kuala Lumpur, Malaysia with our counterparts located all over Hong Kong, China, and Dubai. We are looking for someone who is willing to break out of their comfort zone, has good social skills and is willing to share their knowledge with ot…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 591/1 ซอย สวัสดี4 ถนน สุขุมวิท50 เขต คลองเตย แขวง พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1. ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพการให้บริการของพนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานงานด้านบริการที่องค์กรกำหนดไว้ 2. กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากร อบรม ให้ความรู้ คำแนะนำ และนำเสนอการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 3. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานกา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Performing audits and product tests in the related areas, • Medical devices auditing and testing e.g. ISO 13485 / MDD, JGMP, Canadian Medical Device Regulation (CMDR) • Performing audits ISO 13485 / MDD / specific medical device standards / CMDR. • Performing ISO 13485 / MDD / specific medical device standards / and GMP inspections. • Performing in-house and public training for clients (e.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• Perform audits according to ISO/TS 16949. • Responsible for audit planning, audit document review, on-site audit and audit reporting. • Performing public training for clients e.g. ISO/TS 16949, APQP, FMEA, SPC. • Perform Product test according to ECE regulation.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง

• Corporate strategy and planning set plan for the company and set up company annual budgeting and planning • Revise Vision/Mission/Core Values and help strengthen working process by setting up, implementing and monitoring KPI at Corporate level • Help study the major investment in order to cope with future growth of the company • Help preparing presentation package for Executive & B…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Lumpini

- รับผิดชอบงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาดำเนินการได้จริง - ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ - ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรายงานรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม - หาลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกกริต ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่

การตลาด ธุรกิจออนไลน์ – รับสมัครงาน เรากำลังมองหานักคิด นักจินตนาการ นักสร้างสรรค์ ผู้ที่มีความกระตือรือร้น ต้องการความท้าทาย และมีความมุ่งมั่น เราต้องการคนที่มีทัศนคติที่ดีมากกว่าความสามารถ และถ้าคุณมีความสนใจ ต้องการร่วมงานกับเราด้านธุรกิจออนไลน์ เราต้องการคุณ เกี่ยวกับงาน หากคุณร่วมงานกับเรา คุณจะได้พบประสบการณ์ที่ท้าทาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ ได้ทำงานร่วมกับผู้นำที่มีประสบก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลุมพินี สาธร

Job Description: วางนโยบาย บริหาร จัดการ ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตามนโยบายของบริษัท Qualifications: - ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า - มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย - มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีใจ…