ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 219 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

คุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 5

ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถ แก้ไขปํญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดส่งสินค้า เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในงาน ติดต่อประสานงานในการจัดส่งสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม ณ ไซท์งานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน:

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 3 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: BANGKOK – EXTERIOR/INTERIOR SOLUTIONS

The Sales and Marketing Manager will report to the expatriate General Manager and assume a new role at our client’s newly established Thailand office and assume the following key responsibilities: • Pursue sales leads, promote company products, services and conclude orders. • Establish partnerships with local distribution channels. • Provide marketing information for suppliers, customers and s…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่ระบุ

ช่างก่อสร้าง