ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 226 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

ควบคุม-ดูแลการทำงานของคนงานในไซท์งานให้บรรลุตามเป้าหมาย การวางแผนการทำงานและค่าใช้จ่ายภายในไซท์งาน ประสานงานเอกสารค่าใช้จ่ายกับ รับ-ส่ง คนงานไซท์งานเข้าที่พัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ - ปริมณฑล

ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

คุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.การ์เด้นท์โปร จำกัด

คุมงานและสามารถใช้โปรแกรมauto cad ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ควบคุมงานและดูแลคนงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ , รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละครั้ง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 22 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซต์งานก่อสร้าง หมู่บ้านอัคสรา ราชบุรี

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (ForeMan) 2 อัตรา ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง และประสานงานระหว่างทีมช่าง กับวิศวกร 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิ ปวส ขึ้นไปในสาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความเข้าใจและรอบคอบในการอ่านแบบก่อสร้าง 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น words , excel , email, socia…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างจังหวัด

ควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 6/5 หมู่ 9 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

• เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานของแต่ละโครงการ • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสามารถ ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท clear drawing , เขียน shop drawing • ประสานงานกับผู้รับเหมา และตรวจงานเบื้องต้น ในการส่งงาน • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำหน่วยงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายสามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้