ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 226 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

ควบคุมงาน ผลิต, ประกอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการบ้านจิรกานต์ อ.ไทรน้อย นนทบุรี

ถอดแบบก่อสร้าง คำนวณวัสดุ ควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการต่างๆ

ประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการและช่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจ.เอส.ที.เค.จินดามณี

โฟร์แมนดูหน้างาน,วางแผนงานก่อสร้างถนน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

ควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง จ.สุโขทัย

งานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Quebec, Canada

Location: Quebec, Canada Terms of Employment: Permanent / Full Time Salary: Negotiable dependent upon qualification and experience Key responsibilities: Read and interpret engineering drawings, blueprints, charts and tables or study sample parts to determine machining operation to be performed, and plan best sequence of operations Compute dimensions and tolerances and measur…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 10700

ควบคุมและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแบบ และแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุอย่างถูกต้องและประหยัด บริหารจัดการวัสดุให้ทันกับการก่อสร้าง จัดทำ Daily Report จัดทำผลงานตั้งเบิกให้ผู้รับเหมาช่วง บริหารจัดการและดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาด และปลอดภัย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

ควบคุมดูแลงานกำดำเนินการก่อสร้างสาขาต่างๆ รายงานผล ออกแบบภายใน ควบคุมงานให้ได้ตามที่กำหนด

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โกดังสินค้า ดูแลบริการลูกค้าเข้าชมโครงการ -บริการหลังการให้เช่าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ -ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนลูกค้าตรวจรับงานพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ถูกต้องให้เป็นไปตามแบบแปลน และหลักวิศวกร -ประมาณราคา,เขียนแบบ AutoCad ทำ Shop Dwg -งานซ่อมบำรุง อาคาร งานซ่อมอื่นๆ บริการ…