ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 219 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 10700

ควบคุมและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแบบ และแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ควบคุมการใช้วัสดุอย่างถูกต้องและประหยัด บริหารจัดการวัสดุให้ทันกับการก่อสร้าง จัดทำ Daily Report จัดทำผลงานตั้งเบิกให้ผู้รับเหมาช่วง บริหารจัดการและดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาด และปลอดภัย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

ควบคุมดูแลงานกำดำเนินการก่อสร้างสาขาต่างๆ รายงานผล ออกแบบภายใน ควบคุมงานให้ได้ตามที่กำหนด

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โกดังสินค้า ดูแลบริการลูกค้าเข้าชมโครงการ -บริการหลังการให้เช่าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ -ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนลูกค้าตรวจรับงานพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ถูกต้องให้เป็นไปตามแบบแปลน และหลักวิศวกร -ประมาณราคา,เขียนแบบ AutoCad ทำ Shop Dwg -งานซ่อมบำรุง อาคาร งานซ่อมอื่นๆ บริการ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

ควบคุม-ดูแลการทำงานของคนงานในไซท์งานให้บรรลุตามเป้าหมาย การวางแผนการทำงานและค่าใช้จ่ายภายในไซท์งาน ประสานงานเอกสารค่าใช้จ่ายกับ รับ-ส่ง คนงานไซท์งานเข้าที่พัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ - ปริมณฑล

ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

คุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.การ์เด้นท์โปร จำกัด

คุมงานและสามารถใช้โปรแกรมauto cad ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ควบคุมงานและดูแลคนงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ , รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละครั้ง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 22 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซต์งานก่อสร้าง หมู่บ้านอัคสรา ราชบุรี

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (ForeMan) 2 อัตรา ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง และประสานงานระหว่างทีมช่าง กับวิศวกร 1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิ ปวส ขึ้นไปในสาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 3. มีความเข้าใจและรอบคอบในการอ่านแบบก่อสร้าง 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น words , excel , email, socia…