ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 226 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

1.วางแผน ควบคุม ดูแล ประสานงาน กับลูกค้า, ผู้รับเหมา, ช่าง ในการทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาและให้ได้คุณภาพงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ 2.จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของแต่ละไซต์งาน และปัญหาต่างๆ แก่หัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ตรวสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งงานและควบคุมการทำงานให้ตามระบบ มีคุณภาพ จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท วี.บี.เอช.วิศวกรรม จำกัด

เขียนแบบงานระบบและเคลียร์แบบได้ ระบบที่เขียน คือ ระบบSANITARY SYSTEM ,FIRE PROTECTION SYSTEM ,AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM (DUCT) สามารถใช้ AUTO CAD ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ตรวจเช็คของเข้า-ออก ดูแลการเบิกจ่ายของให้แก่ช่าง ทำเอกสารเบิกจ่ายของ ออฟฟิตอยู่ในไซต์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการวิเศษสิริ2

- ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างบ้าน ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - สั่งงานและควบคุม คนงาน ให้ดำเนินการการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างตามมาตรฐานการก่อสร้างและติดตาม ตรวจวัดปริมาณการดำเนินการงานโดยเทียบกับแผนงานที่กำหนด - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หลักสี่-ดอนเมือง

ควบคุมดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้าน และคอนโดของบริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเชียร์ ซีสเต็มฯ

ควบคุมงานตามไซด์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

1. ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามไซต์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกจังหวัด

ก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล

ควบคุมดูแลงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร