ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 226 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในกรุงเทพและปริมณฑล,ต่างจังหวัด

วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมและ กระจก , ประสานงานโครงการ,ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน และต่างจังหวัด

ประสานงาน ติดตั้งงาน มีใจบริการรักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในบริษัทและตามสั่ง

คุมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตวัฒนา กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ควบคุม ดูแล ประสานงาน ผู้รับเหมา ช่าง ในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาและให้ได้คุณภาพงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้ร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ย่านอ่อนนุช พระโขนง บางนา

รับสมัครงาน++ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก ลูกมือช่าง เด็กฝึกงาน คุณสมบัติ ช่างปูน ก่อ ฉาบ งานปูนทั่วไป ตีแบบ *เป็นงานช่างอื่นๆหลากหลายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ *ปูกระเบื้องได้จะพิจารณาค่าแรงเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ค่าแรง 480 - 550 บาท หรือ เดือนละ 12,000 – 14,000 +ที่พัก ตามงบประมาณที่กำหนด ส่วนเกินจะเป็นงานช่วยเหลือค่าเช่า +สามารถเบิกเงินใช้จ่าย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพและต่างจังหวัด

1.จัดทำแผนงานปลูกต้นไม้ในโครงการ ควบคุมงานและคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้ 3.รายงานการทำงานประจำวันและจัดทำเอกสารส่งมอบงานในแต่ละงวด และเมื่อสิ้นสุดโครงการได้

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 14 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซน์งาน ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ

1.ควบคุมช่าง ให้ทำตามแบบงานที่วางไว้ 2.ดูแบบลูกค้า เพื่อผลิตตามความต้องการ 3.รายงานการทำงานต่อหัวหน้่า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคกลาง

ดูแลงาน ssurvey

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคกลาง

ควบคุมการก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/42 หมู่ 6 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

- ตรวจสอบงานก่อสร้าง