ประเภทงาน

แสดง 211- 218 จาก 218 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ติดต่อประสานงาน คุมคนงาน และทำเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซน์งาน

ตกแต่งภายใน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมสมุยรีสอร์ท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -