ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 152 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามไซต์งาน บ้าน อาคาร สำนักงาน กรุงเทพ และ ปริมณฑล

คุมหน้างานรับเหมาตกแต่งภายใน บ้าน และ อาคารสำนักงาน ประสานงานระหว่างทีมงาน ลูกค้า และ ช่างแบบ ตรวจงาน คุมงานช่างไม้ ช่างสี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา

ออกแบบ เขียนแบบ ทำหุ่นจำลอง เขียนทัศนียภาพด้วยโปรแกรม 3D